Sønderjysk Folkekor

 

Vi er i gang med korets 25. sæson! Vi har mange spændende aktiviteter på programmet, og det kulminerer med en jubilæumstur til Christianslyst i Sydslesvig fra den 12. – 14. juni 2020.

Husk:

Ordinær generalforsamling mandag den 24.02.2020 kl 19.00 på Høje Kolstrup Skole.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget, kontingent
  6. Valg af bestyrelselsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  7. Evt.

ang. punkt 4: Har du forslag til punktet, så send det bestyrelsens formand Niels Bjørn Lendal senest den 15 februar. lendal@nypost.dk

 

Vi øver hver mandag fra kl 19 – 21 på Høje Kolstrup skole. Vi har plads til nye medlemmer i alt, tenor og basgruppen. Kom og overvær en øveaften.

Følg os på facebook.com Sønderjysk Folkekor