Korets historie

Sønderjysk Folkekor, med hjemsted i Aabenraa, blev dannet i 1995 af lærer på Højskolen Østersøen Karen Hanne Munk, der er uddannet cand.mag. i musik. Det blev fra første mødeaften i september 1995 en vældig succes, idet der mødte 140 personer op. Der var så mange, at det ikke var svært at opdele i 4 stemmer, sopran, alt, tenor og bas. Et stort kor havde set sin begyndelse. Fra starten var der ikke stemmeprøve, idet alle skulle kunne være med, men over årene er det alligevel blevet sådan at der kræves en stemmeprøve, dels for at kunne placere den enkelte bedst muligt i koret og dels for at finde de rigtige stemmer.

Korets repertoire har fra begyndelsen været bredt og strækker sig over klassisk kirkemusik, danske sange og rytmiske toner.

Koret har en bestyrelse på 5 medlemmer, der tager sig af alt det praktiske. Hvor vi holder øveaftner, alt omkring noder, alle aftaler omkring stævner og koncerter, pressekontakt og meget andet. Vi vil gerne, at dirigenten skal kunne koncentrere sig om selve sangen og ikke tænke på alt det det andet, der også skal fungere i et kor.

I løbet af de først 5 år faldt antallet af kormedlemmer til ca. 90. Det er faldet lidt mere i årenes løb og ligger nu på ca. 60. Det er passende, især når vi skal synge i en kirke, hvor der nogle gange kan være lidt trangt. Koret er en del af Grænsekorene, som er medlem af Danske Folkekor.

Koret afholder hvert år to-tre julekoncerter og en forårskoncert. Vi har dog i løbet af årene deltaget i mange andre begivenheder. Ved årtusindskiftet blev der i januar 2000 afholdt et stort stævne i Sønderjyllandshallen hvor Sønderjysk Folkekor og 18 andre kor fra Grænsekorene deltog med i alt 680 sangere. Det var en fantastisk oplevelse. Repertoiret spændte fra den ældste danske nedskrevne melodi ”Drømte mig en drøm i nat” over barok- og klassisk musik, Jeppe Aakjær og Carl Nielsen til et glad Leo Mathiesen nummer. Sådan en oplevelse sidder i kroppen i lang tid som korsanger.

Hvert år har Grænsekorene et stævne, hvor alle kor deltager. Der bliver arrangeret øvedage, hvor korene kan øve sammen, inden den store fælleskoncert. F.eks. var der 75 års jubilæumskoncert for Grænsekorene i Sønderjyllandshallen april 2005, hvor John Høybye var dirigent. Anders Gaden var dirigent i 2009, hvor Elverskud af Niels W. Gade blev opført. Bare for at nævne et par af de store koncerter.

Koret har også været på flere rejser. Vi har ved hvert 5 års jubilæum været på en rejse. Den første gik til Dêcin i Tjekkiet i maj 2000. Her besøgte vi et tjekkisk kor og var indkvarteret privat. Turens højdepunkt var fælleskoncert i Dêcins smukke gamle teatersal. Vi var også på bustur rundt i området.

Koret har haft 4 dirigenter. Karen Hanne Munk stoppede i 2001 efter 6 år. Vi fandt den næste dirigent i Toftlund. Det var Astrid Thomsen, organist ved Toftlund Kirke. Det var svært at sige farvel til Karen Hanne Munk for et kor er en symbiose mellem dirigent og kor, hvor koret kender hvert et øjenbrynsløft fra dirigenten, og det er svært at tro, at der findes andre, der kan gøre det ligeså godt. Men denne symbiose opstod straks med Astrid Thomsen. Samtidig med hendes start som dirigent fik koret fast repetitør Bente Paarup. Det er hun stadig.

Under Astrid Thomsens ledelse deltog koret i åbningen af en udstilling af 24 originale tuschtegninger af Dronning Margrethe til den færøske og grønlandske bibel i Sct. Nikolaj Kirken i Kiel. Her opførte vi sammen med et tysk kor bl.a. ”Se, nu stiger solen” og ”I østen stiger solen op”.

10 års jubilæumsturen gik til Paris juli 2005. Vi havde koncert i Den danske Kirke og oplevede Paris i 5 dage. Vi optrådte også spontant forskellige steder i Paris.

Koret synger ved Sacre Coeur, Paris

Efter 5 år som dirigent søgte Astrid Thomsen nye udfordringer som organist, og hun havde ikke længere tid til koret. Vi var meget heldige igen at finde en ny dirigent fra september 2006. Det blev Claus Birck fra Aabenraa. Han har erfaring med bigbands, folkemusik, jazz og renæssancemusik. Han har desuden skrevet over 100 rytmiske arrangementer. Så det var en ny og anderledes udfordring for koret.

3 af korets dirigenter Astrid Thomsen, Claus Birch og Karen Hanne Munk

Efter to år med Claus Birch måtte han desværre stoppe og koret igen søge ny dirigent. Vi var heldige fra sæsonstart 2008 at overtale Christine Ostenfeld, der var cand.mag. på Aabenraa Statsskole og stod for gymnasiets Bigband Pianoforte, til at blive korleder. Hun er et meget engageret menneske, sprudlende, spontan og fyldt med ideer og festlige oplæg. Igen fik koret en udfordring, men bestemt en vi var glade for.

Christine Ostenfeld, korleder                                                     Bente Paarup, repetitør

Bornholm var målet for 15 års jubilæumsturen. Vi sang på vej til Bornholm på Lunds Universitetshospital, og på vej hjem på Malmø Hospital. Vores repetitør Bente Paarup er født på Bornholm og arrangerede sammen med Christine Ostenfeld en fantastisk tur. Vi slog vore folder over det ganske Bornholm. Koncert i Olsker Kirke, på Kunstmuseet, i Aa Kirke, på Hammershus, på havnen i Gudhjem, på ”Natur Bornholm”, Oluf Høst Museet og mange andre steder, hvor lysten til at bryde ud i sang kom over os. Det var en formidabel tur, der bare ikke går i glemmebogen, men bærer lysten til korsang videre.

Koret synger ved Hammershus

I 2015 havde vi 20 års jubilæum. Vi lagde ud i juni med at have en stor fælles koncert i Høje Kolstrup Kirke i Aabenraa med et kor ”MaJazz” fra Hillerød. Dette kor fejrede 30 års jubilæum og var på tur i Sydslesvig og Sønderjylland. I begyndelsen af juli gik vores jubilæumstur til Limfjordsområdet, det var en stor oplevelse, og vi sang mange forskellige steder f.eks. Lild Kirke, Geologisk Museum, Fur, Jens Søndergaards Museum, museet for Religiøs Kunst mv.

Christine Ostenfedt stoppede som dirigent efter Limfjordsturen, og nu er koret vendt tilbage til rødderne, idet Karen Hanne Munk igen har overtaget dirigenthvervet.

Det har været forrygende år med Sønderjysk Folkekor. Der er ca. 25 sangere i koret, der har været med fra begyndelsen. Vi ser frem til de næste år og kommer helt sikkert også til at fejre både 25 års og 30 års jubilæum.

Skrevet af

Rita Sommerlund Jespersen

Jubilæums tur til Christianslyst i Slesvig.

I 2020 havde koret 25 års jubilæum, og der var planlagt en weekendtur til Slesvig, men det blev forhindret af corona pandemien. Heller ikke i 2021 var det muligt at gennemføre turen, men endelig i 2022 kunne vi fejre, at koret nu er blevet 25 + 2 år, idet vi fra fredag den 10.06.2022 til søndag den 12.06.2022 drog afsted til kursuscenter Christianslyst i Süderbrarup ved Slesvig.

Det blev tre  begivenhedsrige dage med masser af sang, historie og fest. Vi ser frem til at kunne fejre korets 30 års fødselsdag allerede om tre år!

Vi var udfordrede pga forfald fra især herrestemmer og klaveret i øvelokalet på Christianslyst havde set bedre dage, og der var intet nodestativ, men alt kan fikses, og som nodestativ kan man da bruge en teposeholder!

Lørdag var vi på rundtur i lokalområdet

Korets kasserer er også historiker, så derfor slap ingen for en gennemgang af Slesvigs historie, meget passende ved  Dannevirke, hvor vi selvfølgelig sang ” Danmark dejligst vang og vænge”

Frokosten indtog vi  i det fri ved vikingemusseet Haithaburg / Hedeby, hvor vi også sang danske sange. Turen sluttede på egen hånd i Slesvig.

Om aftenen holdt vi fest og havde fornøjelsen af at synge med et tysk kammerkor, der også boede på Christianslyst

Søndag afsluttede vi turen på den danske højskole Jaruplund ved Flensborg, hvor vi fik en fantastisk spændende gennemgang af skolens historie og en rundvisning på skolen med de smukke omgivelser. 

Inge Ambrosius

Noderne må støttes af teholderen.
Kassereren beretter om Dannevirke
Vi synger Danmark dejligst vang og vænge
Frokost ved museet i Hedeby
Jubilæumsfesten
Jubilæumsfesten
Spisesalen på Jaruplund