Praktiske oplysninger

Koret øver alle mandage undtagen i skoleferier fra kl 19 – 21 på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa.

Sæsonen starter den 1. mandag i september og slutter normalt med forårskoncerten først i maj.

Medlemskontingentet, der er 800 kr for en sæson, betales på én gang senest den 31.10 eller hvert halvår for sig, 400 kr den 31.10 og 400 kr den 31.01. Kontingentet kan indbetales på: reg.nr  9797 kontonr.  0000180823 eller med MobilePay til 57750. (Der kan ikke betales kontant)

 

AFLYSNINGER.

”Kor til tiden” 23/4 er aflyst.

Vores forårskoncert 27/4 aflyses !

Alle korprøver, både mandage og øvelørdag  aflyses.

 

Korets jubilæumstur til Sydslesvig 12.-15.juni  aflyses, og udskydes til sommeren 2021.

MEN:  om alt går vel, fastholder vi øve-mandagen 25.maj, og korets deltagelse i Genforeningsfesten ( pop-up-sang ) lørdag d. 30.maj.

I bliver orienteret .

Formandens beretning for 2019.

Godkendt på generalforsamlingen den 24.02.20:

Så er vi igen nået frem til en generalforsamling i Sønderjysk Folkekor. Igen på en mandag, på  Høje Kolstrup skole.

Jeg skal prøve at fatte mig i korthed, men vi har altså haft mange gode kor-oplevelser også i 2019 !

Lørdag d. 2.februar 2019 var der igen KOR MARATON i Høje Kolstrup kirke. Fra kl. 10-20 sang flere hundrede deltagere  — snese af sange, med flere kor og solister ind imellem. Vi var også med denne gang.

18.februar var der generalforsamling for os her. Der var genvalg til bestyrelsen: Her vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et super aktivt arbejde på alle områder. I er ihærdige, engagerede og hurtige på tasterne, når noget skal drøftes og besluttes. Tak Merete, Inge, Inge-Marie og Sven.

Bestyrelsen har holdt flere møder i årets løb. På nogle af møderne er Karen Hanne og Bente med. Her drøfter vi repertoire mm. Vi har også haft en god debat om koret som sådan: Hvad kan vi? Hvad vil KH gerne at vi kan? Hvad er godt og hvad kan være bedre ?  Vi synes jo selv, at vi er et godt amatørkor.

Og I er et kor der er med på de digitale noder!  I har fået noder til de sange, der skal synges, pr. mail, og nu kan I finde hele repertoiret på vores webside www.sdrfolkekor.dk . Hvordan: Det gennemgår Inge om lidt på skærmen!

Der blev sunget meget:  Ihærdig øveaftner her på skolen. Og så var der søndag d. 10.marts, hvor vi underholdt ved Ældresagens generalforsamling i Sønderjyllandshallen.

25.april var vi atter med i KOR TIL TIDEN i Sønderjyllandshallen. Flere kor, og os sang en masse fine sange. Fællessangen for alle korene var Michael Falcks ”Nye tider”.

Det var om ikke nye tider, så nye steder for vores forårskoncert. Den fandt sted  6.maj i Sønderjyllandshallens foyer, og det var udmærket. Det  var som sædvanlig en succes med mange tilhørere. Sangene var sat i grupper efter tema: hyldest til historien, til vore naboer, til nogle personer i landet, til naturen og til livet.   Kirsten Outzen læste digte op mellem temaerne, og jeg havde fornøjelsen af at indlede med et digt om koret og dagens sange.

På en måde startede efterårssæsonen allerede i august: Mange af os mødte op i Hjordkær kirke i en trist anledning: Laurits Jørgensens begravelse. En fyldt kirke sagde et smukt farvel.

Advents/julekoncert i Høje Kolstrup kirke  mandag d. 10.december var en succes . Det største problem er vist at finde P-pladser for tilhørerne! Vores ”specialitet ” i år var Faures ”Messe basse”. 

Bagefter var der hyggelig julekomsammen med bobler og kage !

Det var så 2019. Men grundlaget for det hele er jo alle vores mandage her. Det er en dejlig oplevelse hver gang  –og udfordrende !

Så er vi i gang med 2020, hvor spændende udfordringer venter:  For nogle af os  Sigurd Barret og Genforeningen,  med måske 300 i koret på Alsion 15.marts. Vi skal også synge Sigurds ny ” Det har været et vildt og voldsomt regnvejr”. Den har nogle brokket sig over på den seneste. Men jeg synes at den ny sang er meget smuk og i pagt med nutiden, 2020. Men derfor er ”Det haver så nyligen regnet ” jo ikke sat ud i kulden. Den vil altid være den ikoniske sang om tiden før 1920.

Vi skal også være med til ”KOR til Tiden”, og vi holder forårskoncert mandag d. 27.april, vi skal deltage i genforeningsfestlighed d. 30.maj , med pop-up-sange, og så skal vi jo 12-13-14-JUNI på 25-års-jubilæumstur til Sydslesvig. Planerne for turen er næsten klar. Det bliver helt fint, især hvis vejret er med os.

25 år med Sønderjysk Folkekor.  Vi har efter ansøgning til Danske Folkekor fået en jubilæumsgave: Jeg citerer fra landsformanden:

Tak for jeres ansøgning.

Det er med glæde, bestyrelsen kan meddele, at tilskuddet er bevilget med halvdelen af jeres seneste kontingent betaling.

Kassereren vil sørge for det videre, og vi ønsker jer god fornøjelse med arrangementet.

Til slut tak til koret fordi I møder så talstærkt op  —vi bliver flere  og flere , og tak til Karen Hanne  for at løfte os op til nye højder, med en smittende energi og godt humør!

 

Niels Bjørn Lendal

Formand for bestyrelsen