Praktiske oplysninger

Øvedage:                                                                                                                          Koret øver mandage fra kl 19 – 21 i “Spiren”  på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa.

Sæsonen starter den 1. mandag i september og slutter normalt med forårskoncerten den første mandag  i maj. Der er ikke korprøve i skolernes ferier

Kontingent:

Medlemskontingentet er 500 kr pr halvår, der betales senest den  15.10 og  den 15.02. Kontingentet indbetales via bankoverførsel til korets konto: reg.nr  9797 kontonr.  0000180823 eller med MobilePay til 57750.

(Der kan ikke betales kontant)

 

Planlagte aktiviteter efterårssæson 2024

Korstart: 02.09.2024

 

 

Øvelørdag: 16.11.2024 kl. 10 – 15. Damms gård Felsted. Husk forplejning til hele dagen.

Julekoncert: 09.12.2024. Høje Kolstrup Kirke i Aabenraa. 

Koncerten starter kl. 19.30 og der er gratis adgang

 

Forårssæsonen 2025:

Øvelørdag: 26.04.2025 på Damms Gård i Felsted

Forårskoncert: 12.05.2025 på Folkehjem. Koncerten bliver samtidig en markering af korets 25 års jubilæum

Jubilæumstur: 23- 24.05.2025 

 

Aktivitetskalenderen opdateres løbende.

Koret er medlem af Danske Folkekor og det giver korets medlemmer muligheder for at deltage i denne forenings aktiviteter.

Se nærmere: https://www.folkekor.dk/

 

Bestyrelsens beretning  fremlagt på generalforsamlingen den 19.02.2024. Spiren, Høje Kolstrup skole,   ved formanden Niels Bjørn Lendal

Så er der atter gået et år siden sidste generalforsamling, og det  er gået godt. COVID 19 restriktioner er næsten glemt, og vi møder flittigt op hver mandag her.. 19.april var vi et af korene i ”Kor til tiden”   Vi var rigtig gode !.  Mandag d. 1.maj holdt vi forårskoncerten på Folkehjem. Stor succes.         Der var ingen sommertur for koret, men det bliver der i 2025.Mere om det om lidt.                                                                                                Efterårssæsonen startede 4.september, og øveaftener og prøvelørdag ledte frem til en smuk  julekoncert i Høje Kolstrup kirke 4.december.                    Og nu er vi så i gang med et muntert forårsprogram , plus vores yndlingshit Gabrielas sang, som nogle af os oplevede i >Musicalen ”Som i himlen” i Operaen. KOR TIL TIDEN bliver onsdag d.10 .april. Som sædvanlig skal vi bidrage med slæbning af podier, og nogle til baren, men mere om det kommer. Vores øvelørdag bliver 13..april i Damms gård, og  forårskoncerten er mandag d.6.maj. Jeg vil også nævne ” Vi henter tidevandet ind” i Ballum lørdag d. 25 maj. For første gang efter Jens Rosendals død. Sommeren 2025 skal vi igen på tur. Koret fylder 30 år.  Der er nedsat en arbejdsgruppe , som er i gang med planer  —tid — sted –oplevelser —økonomi o.s.v.  Bestyrelsen vil gerne vide mere om jeres indstilling til en venneforening for koret. Det kommer under punktet forslag. Og Inge fortæller om korets økonomi mv                                                  Til slut stor tak til Karen Hanne for stadig at være vores inspirerende dirigent, og Bente for at holde os i  ørerne på super vis, og tak til alle jer!!. Englene svæver stadig over os, som jeg sagde til  jul.

Beretningen blev vedtaget.