Praktiske oplysninger

Øvedage:                                                                                                                          Koret øver mandage fra kl 19 – 21 i “Spiren”  på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa.

Sæsonen starter den 1. mandag i september og slutter normalt med forårskoncerten den første mandag  i maj. Der er ikke korprøve i skolernes ferier

Kontingent:

Medlemskontingentet er 500 kr pr halvår, der betales senest den  15.10 og  den 15.02. Kontingentet indbetales via bankoverførsel til korets konto: reg.nr  9797 kontonr.  0000180823 eller med MobilePay til 57750.

(Der kan ikke betales kontant)

 

Planlagte aktiviteter forårssæson 2024

Korstart: 08.01.2024

Generalforsamling: 19.02.2024. Høje Kolstrup skole / Spiren

Kor til tiden: 10.04. 2024. Aabenraa Statsskole. Forstalle 14

16:30 Folkekoret møder ind til opvarmning
17:00-17:30 Folkekoret holder lydprøve
18:30-19:00 Fællesprøve med alle kor

Vores repertoire:

318 Det er sommer det er sol
317 Stille mirakler
315 Dansevisen
320 With a Little Help ( fællesnummer)

Selve koncerten starter kl. 19.30. Publikumséntre 50 kr.. Der sælges øl og vand i baren mellem korenes optræden.

 

Øvelørdag: 13.04.2024 kl. 10 – 15. Damms gård Felsted. Husk forplejning til hele dagen.

Forårskoncert: 06.05.2024. Folkehjem i Aabenraa. 

Koret møder kl. 16.30 i Kongesalen på Folkehjem.

Der bliver en god pause inden koncerten.

Efterfølgende er der mulighed for at runde af med lidt mad og drikke. Husk tilmelding senest den 2.05

Husk:

Sorte omslag til noderne. Rækkefølge:

Fællessang: Frihedens lysdøgn,
317 Stille mirakler når mennesker mødes
31 De 24 røvere
318 Det er sommer, det er sol
34 Løft din hat og sving din stok
Fællessang: Musens sang.
Fællessang: Der var engang.
282 I dit korte liv
276 Gabriellas sång
315 Dansevisen
Fællessang: Den allersidste dans

Påklædning: sort, sort/hvid med et strejf af grønt.

Koncerten starter kl. 19.30 og der er gratis adgang

 

 

Aktivitetskalenderen opdateres løbende.

Koret er medlem af Danske Folkekor og det giver korets medlemmer muligheder for at deltage i denne forenings aktiviteter.

Se nærmere: https://www.folkekor.dk/

 

Bestyrelsens beretning  fremlagt på generalforsamlingen den 19.02.2024. Spiren, Høje Kolstrup skole,   ved formanden Niels Bjørn Lendal

Så er der atter gået et år siden sidste generalforsamling, og det  er gået godt. COVID 19 restriktioner er næsten glemt, og vi møder flittigt op hver mandag her.. 19.april var vi et af korene i ”Kor til tiden”   Vi var rigtig gode !.  Mandag d. 1.maj holdt vi forårskoncerten på Folkehjem. Stor succes.         Der var ingen sommertur for koret, men det bliver der i 2025.Mere om det om lidt.                                                                                                Efterårssæsonen startede 4.september, og øveaftener og prøvelørdag ledte frem til en smuk  julekoncert i Høje Kolstrup kirke 4.december.                    Og nu er vi så i gang med et muntert forårsprogram , plus vores yndlingshit Gabrielas sang, som nogle af os oplevede i >Musicalen ”Som i himlen” i Operaen. KOR TIL TIDEN bliver onsdag d.10 .april. Som sædvanlig skal vi bidrage med slæbning af podier, og nogle til baren, men mere om det kommer. Vores øvelørdag bliver 13..april i Damms gård, og  forårskoncerten er mandag d.6.maj. Jeg vil også nævne ” Vi henter tidevandet ind” i Ballum lørdag d. 25 maj. For første gang efter Jens Rosendals død. Sommeren 2025 skal vi igen på tur. Koret fylder 30 år.  Der er nedsat en arbejdsgruppe , som er i gang med planer  —tid — sted –oplevelser —økonomi o.s.v.  Bestyrelsen vil gerne vide mere om jeres indstilling til en venneforening for koret. Det kommer under punktet forslag. Og Inge fortæller om korets økonomi mv                                                  Til slut stor tak til Karen Hanne for stadig at være vores inspirerende dirigent, og Bente for at holde os i  ørerne på super vis, og tak til alle jer!!. Englene svæver stadig over os, som jeg sagde til  jul.

Beretningen blev vedtaget.