Praktiske oplysninger

Øvedage:                                                                                                                          Koret øver alle mandage undtagen i skoleferierne fra kl 19 – 21 i “Spiren”  på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa.

Sæsonen starter den 1. mandag i september og slutter normalt med forårskoncerten først i maj. Der er ikke korprøve i skolernes ferier

Medlemskontingentet er 400 kr pr halvår, der betales senest den  15.10 og  den 15.02. Kontingentet indbetales via bankoverførsel til korets konto: reg.nr  9797 kontonr.  0000180823 eller med MobilePay til 57750.

(Der kan ikke betales kontant)

Forårssæsonen 2022.

Pga coronasmitten starter sæsonen først mandag den 21.02.22

Der er programsat følgende aktiviteter:

Ordinær generalforsamling den 28.02.22 kl 19.00, “Spiren” Høje Kolstrup skole

Øvelørdag den 23.04.22: Kl 10 – 15 , Damms gård, Gråstenvej 12 Felsted

Kor til tiden den 04.05.22. Aabenraa Statsskoles aula, Forstallé 14. 

kl 16.40: Vi mødes i forhallen. Opvarmning

kl 17.00 – 17.30: Opstillingsprøve i aulaen

kl. 18.30 – 19.00: Øve fællesnummeret med alle kor

kl. 19.30 – 22.00: Koncert

Forårskoncert den 09.05.22 Kongesalen på Folkehjem, Haderslevvej 7

kl. 16.45 – 18.30: Generalprøve med musikerne

kl. 18.30 – 19.00: Pause, spisning af madpakker

Kl. 19.30 – 20.30: Koncert

Herefter afslutning med mindre traktement for kor og pårørende. Bindende tilmelding og betaling senest den 05.05.

“Vi henter tidevandet ind” i anledning af Jens Rosendals 90 års fødselsdag, den 17.05.kl 13 https://www.vadehavssmedjen.dk/index.php/component/icagenda/11-vi-henter-tidevandet-ind?Itemid=101&date=2022-05-17-13-00

Kortur til Christianslyst, Nottfeld, 24392 Süderbrarup den 10.06 – 12-06.22 Nærmere information følger på mail

Ændringer kan forekomme

Koret er medlem af Danske Folkekor og det giver korets medlemmer muligheder for at deltage i denne forenings aktiviteter.

Se nærmere: https://www.folkekor.dk/

Formandens beretning for 2021, 

Sønderjysk Folkekor har ikke sunget meget siden sidste generalforsamling. Den blev jo holdt
forsinket 6.september 2021, med bobler og gensynsglæde efter lang pause på pga. COVID 19.
Vi kom i gang igen med øve aftnerne, som lagde op til vores julekoncert.
Og vi fejrede Karen Hannes 60 års dag med en musikalsk overraskelse
Øve lørdagen på Damms gård 13.november var en succes! Men så kom der mere og mere Corona
og bestyrelsen drøftede frem og tilbage og i samråd med Karen Hanne, om vi skulle aflyse
julekoncerten mandag d. 6.december i Høje Kolstrup kirke. Som I ved, blev det til aflysning. Der var
for stor risiko for smitte.
Vi satsede så på at starte igen i januar, men besluttede så at udsætte første sangaften til i mandags,
21.februar. Corona restriktionerne var ophævet, og næsten alle i vores aldersklasse havde fået 3. stik,
men stadig mange smittede. Så vi fejrede mødet med bobler!
Der venter mange spændende oplevelser med koret i de næste måneder.
Tak til bestyrelsen: Inge, Inge-Marie, Merete og Torben, for flot og ihærdig arbejde med puslespil
om flytninger og aflysninger med mere, og hyggelige bestyrelsesmøder. I er bare så gode
Og tak til Karen Hanne for stadigvæk at være vores inspirerende fantastiske dirigent. Og til Bente for
musikalsk hjælp når det brændte på.
Beretning blev godkendt.