Praktiske oplysninger

Øvedage:                                                                                                                          Koret øver alle mandage fra kl 19 – 21 i “Spiren”  på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa.

Sæsonen starter den 1. mandag i september og slutter normalt med forårskoncerten den første mandag  i maj. Der er ikke korprøve i skolernes ferier

Medlemskontingentet er 400 kr pr halvår, der betales senest den  15.10 og  den 15.02. Kontingentet indbetales via bankoverførsel til korets konto: reg.nr  9797 kontonr.  0000180823 eller med MobilePay til 57750.

(Der kan ikke betales kontant)

 

Forårssæson 2023

Korstart: 09.01.2023

Generalforsamling: 27.02.2023

Kor til tiden: 19.04.2023

Øvelørdag: 22.04.2023

Forårskoncert: 01.05.2023

 

Kalenderens opdateres løbende:

Koret er medlem af Danske Folkekor og det giver korets medlemmer muligheder for at deltage i denne forenings aktiviteter.

Se nærmere: https://www.folkekor.dk/

Formandens beretning for 2021, 

Sønderjysk Folkekor har ikke sunget meget siden sidste generalforsamling. Den blev jo holdt
forsinket 6.september 2021, med bobler og gensynsglæde efter lang pause på pga. COVID 19.
Vi kom i gang igen med øve aftnerne, som lagde op til vores julekoncert.
Og vi fejrede Karen Hannes 60 års dag med en musikalsk overraskelse
Øve lørdagen på Damms gård 13.november var en succes! Men så kom der mere og mere Corona
og bestyrelsen drøftede frem og tilbage og i samråd med Karen Hanne, om vi skulle aflyse
julekoncerten mandag d. 6.december i Høje Kolstrup kirke. Som I ved, blev det til aflysning. Der var
for stor risiko for smitte.
Vi satsede så på at starte igen i januar, men besluttede så at udsætte første sangaften til i mandags,
21.februar. Corona restriktionerne var ophævet, og næsten alle i vores aldersklasse havde fået 3. stik,
men stadig mange smittede. Så vi fejrede mødet med bobler!
Der venter mange spændende oplevelser med koret i de næste måneder.
Tak til bestyrelsen: Inge, Inge-Marie, Merete og Torben, for flot og ihærdig arbejde med puslespil
om flytninger og aflysninger med mere, og hyggelige bestyrelsesmøder. I er bare så gode
Og tak til Karen Hanne for stadigvæk at være vores inspirerende fantastiske dirigent. Og til Bente for
musikalsk hjælp når det brændte på.
Beretning blev godkendt.