Praktiske oplysninger

Øvedage:                                                                                                                          Koret øver mandage fra kl 19 – 21 i “Spiren”  på Høje Kolstrup Skole, Nyløkke 4, 6200 Aabenraa.

Sæsonen starter den 1. mandag i september og slutter normalt med forårskoncerten den første mandag  i maj. Der er ikke korprøve i skolernes ferier

Medlemskontingentet er 500 kr pr halvår, der betales senest den  15.10 og  den 15.02. Kontingentet indbetales via bankoverførsel til korets konto: reg.nr  9797 kontonr.  0000180823 eller med MobilePay til 57750.

(Der kan ikke betales kontant)

 

Efterårssæson 2023

Korstart: 04.09.2023

Øvelørdag: 18.11.2023 kl 10 – 15 . Høje Kolstrup Skole / Spiren.                  Husk forplejning til hele dagen

Julekoncert: 04.12.2023 i Høje Kolstrup kirke i Aabenraa

Mødetid for koret: Kl. 16.30. Husk madpakke

Koncerten starter kl 19.30

Efter koncerten ønsker vi hinanden glædelig jul med et lille glas og en småkage

 

Forårssæson 2024

Korstart: 08.01.2024

Generalforsamling: 19.02.2024. Høje Kolstrup skole / Spiren

Øvelørdag: 13.04.2024. Damms Gård i Felsted

Forårskoncert: 06.05.2024. Folkehjem i Aabenraa

 

Aktivitetskalenderen opdateres løbende.

Koret er medlem af Danske Folkekor og det giver korets medlemmer muligheder for at deltage i denne forenings aktiviteter.

Se nærmere: https://www.folkekor.dk/

Bestyrelsens beretning  fremlagt på generalforsamlingen den 27.02.2023

Bestyrelsens beretning ved Formand Niels Bjørn Lendal
Så er der atter gået et år siden sidste generalforsamling, og det er gået godt!
Vi var først lige startet en uge før generalforsamlingen februar 22, men COVID
19 trak sig tilbage, og koret kunne igen øve flittigt!
Der var nok at øve til. Først var vi med i ”KOR til tiden”, i den flotte ny aula på
Statsskolen, så vore egen forårskoncert 9.maj, med samvær og smørrebrød
bagefter.
10.-12.juni var der Jubilæumstur. Det skulle jo have været i 2020, men
coronaen satte en stopper for det. NU så en vellykket tur til Sydslesvig.
Overnatninger på Christianslyst i Süderbrarup. Besøg på Dannevirke,
vikingemuseet, Slesvig by, og vellykket aften fest lørdag. Om søndagen
besøgtes Jaruplund Højskole, den danske højskole vest for Flensborg.
Men vigtigt: Der blev selvfølgelig sunget en masse!
Vi skal lige huske, at om 2 år, i 2025, skal vi have en tur igen!
Vi startede efterårssæsonen 9.september. Atter en fin øve lørdag på Damms
gård 19.november, og så var højdepunktet vores julekoncert i Høje Kolstrup
kirke 5.december! Kirken var fuld, så ”dejlig er jorden” sidste vers var virkelig
smuk.
Og nu er vi så i gang med et maritimt forårsprogram. 17.april skal vi igen med i
Kor til Tiden sammen med 4 andre kor, og 1.maj så vore egen koncert på
Folkehjem.
Vi er stadig et stort kor, og en godt fungerende bestyrelse. Stor tak til jer !!
I andre foreninger ”for voksne” sker der ændringer. Måske stopper Kunst-og
musikforeningen i 2024, og Sct. Jørgen –højskoleforening stopper nok som
forening, og arrangementerne arrangeres af Sct. Jørgens kirke.
Selv om vi er nogle stykker der er + 70, er jeg forhåbningsfuld. Med Karen
Hanne som super inspirerende dirigent, og Bente som holder os i ørerne når
Karen Hanne er forhindret, så klarer vi det!
Vi –koret – kan ikke undvære ugens Dopamin-skud, lykkehormonet breder sig i
kroppen hver mandag aften.

Beretningen blev godkendt