Bestyrelse

 

Formand:                                                  Niels Bjørn Lendal

email:                                                         lendal@nypost.dk

Kasserer:                                                   Inge Ambrosius

email:                                                         ambrosius.inge@gmail.com

Øvrige bestyrelse                                     Torben Johnsen

                                                                     Inge Marie Callesen

                                                                     Merete Christiansen

Suppleanter:                                              Kresten Thomsen

                                                                     Mie Bach